2. Цивільне, цивільне процесуальне законодавство.3 - Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології...


2. Цивільне, цивільне процесуальне законодавство.
3. Бюджет. Фінанси.
4. Банківська справа. Кредитування.
^ 5. Підприємництво. Ліцензування. Сертифікація.
6. Оподаткування.
7. Цінні папери. Фондовий ринок.
8. Антимонопольне законодавство.
9. Приватизація.
10. Митна діяльність.
11. Зовнішньоекономічна діяльність.
12. Страхова діяльність.
13. Підприємства. Промисловість. Паливно-енергетичний комплекс.
14. Транспорт. Зв’язок.
15. Сільське господарство. Агропромисловий комплекс.
16. Бухгалтерський облік. Статистична звітність.
17. Земельне законодавство.
18. Охорона навколишнього природного середовища. Природні ресурси.
19. Торгівля. Побутове обслуговування.
20. Трудове законодавство.
21. Соціальний захист населення. Пенсійне забезпечення.
22. Законодавство з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
23. Охорона здоров’я. Ветеринарна медицина.
24. Освіта. Наука. Культура. Спорт.
25. Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство.
26. Охорона громадського порядку. Національна безпека.
27. Оборона. Збройні сили.
28. Законодавство про адміністративні правопорушення.
29. Кримінальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове законодавство.
30. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Органи юстиції.
31. Арбітражний процес.
32. Законодавство про шлюб та сім’ю. Органи ЗАГСу.
33. Міжнародні відносини. СНД.
34. Гідрометеорологія. Геодезія. Картографія.
35. Будівництво. Капітальний ремонт.
36. Різне.

Пошук за ключовими словами

Досить часто буває так, що назва документа не відображає абсолютно всі поняття, яких стосується документ. Саме в таких випадках дуже зручно користуватися ключовими словами, що визначають юристи-аналітики ІАЦ “ЛІГА” для кожного документа системи “ЛІГА:ЗАКОН”.

Звичайно, не завжди їхні поняття про значення ключових слів документа можуть збігатися з Вашими, але на початковому етапі цей вид пошуку іноді може дуже допомогти для швидкого знаходження необхідних документів. Щоб знайти документи за ключовими словами, потрібно, насамперед, викликати список усіх ключових слів, що є у системі. У цьому списку зазначені тільки ті ключові поняття, які відповідають документам, розміщеним у системі. Якщо в базу надійшов документ із новим ключовим поняттям, то воно автоматично потрапляє до загального списку ключових слів. Якщо документ був вилучений із бази або його картка була змінена так, що ключове поняття, що належить тільки даному документу, було змінено або вилучено, то це ключове слово автоматично зникає зі списку всіх ключових слів документів системи.

Список усіх ключових слів документів системи викликається натисканням кнопки виклику Довідника Значень реквізиту “Ключові слова” у “Запиті на пошук за реквізитами”.

У режимі прийому нової інформації для кожного прийнятого в систему документа автоматично формується важлива характеристика — дата надходження в базу даних системи “ЛІГА:ЗАКОН” на Вашому комп’ютері. Режим “Нові надходження” дає Вам можливість працювати з пошуковою структурою за датою надходження документів до Вашої бази даних, ця пошукова структура динамічно перебудовується.

Щоб викликати цей режим, досить лівою кнопкою миші натиснути на рядку “Нові надходження” у Переліку Режимів Роботи в лівій частині екрана.

У
Додаткової Панелі Інструментів цього режиму є такі кнопки:

Ці кнопки дозволяють застосовувати різні варіанти пошукової структури за видами документів, за видавниками, за датою (аж до дня надходження документів на Ваш комп’ютер), а також за статусом документів (нові або змінені). Пошукову структуру можна будувати, добудовувати або перебудовувати, установлюючи курсор на різні рівні одержуваної структури і натискаючи в різній послідовності кнопки Додаткової Панелі Інструментів.

Перебудовувати пошукову структуру можна і за допомогою Контекстного Меню, що викликається правою кнопкою миші.

Нижче наведений перелік команд контекстного меню даного режиму:

“^ За видами” — отримати підрівень, розгорнутий за видами документів;

“За видавниками” — отримати підрівень, розгорнутий за видавниками документів;

“^ За місяцями” — отримати підрівень, розгорнутий за місяцями (надалі можна отримати розклад за днями місяця);

“За статусами” — отримати підрівень, розгорнутий за статусами документів (нові або змінені);

“^ Перелік документів (документ)” — показує список документів обраного підрівня і/або тих підрівнів пошукової структури, що виділені позначками;

“Відмітити” — виділяє позначкою обраний рівень пошукової структури (позначає виділений рівень галочкою);

“^ Зняти всі відмітки” — знімає всі позначки з усіх виділених рівнів пошукової структури.

“Інвертувати помітки” — переключає відмітки: там, де вони були встановлені, знімає їх; а для не відмічених до цього позицій пошукової структури, навпаки, встановлює відмітки;

“^ Двовіконний режим” — включає двохвіконний режим на Робочому Столі системи.

Переглянути список документів будь-якого рівня або підрівня пошукової структури можна, підвівши курсор до відповідного рядка пошукової структури і двічі натиснувши на ліву кнопку миші.

Для швидкого орієнтування та пересування по пошуковій структурі передбачена спеціальна пошукова функція, яка викликається за допомогою кнопки . Додатковою зручністю у данному режимі є двовіконний режим (кнопка ), який дозволяє бачити одчасно пошукову структуру (у верхній частині екрану) та переліки документів або самі документи, обраного рівня пошукової структури — (у нижній частині екрану). Зверніть увагу на Додаткову Панель Інструментів, яка змінюється в залежності від встановлення курсору миші на верхній або нижній частині екрану Робочого Столу системи. Якщо курсор встановлений у верхній частині екрану, то на Додатковій Панелі Інструментів — кнопки, працюючі в режимі роботи з новими надходженнями. Якщо курсор встановлений у нижній частині екрану, то Додаткова Панель Інструментів відповідає режиму роботи із списком або режиму роботи з документом в залежності від того, що викликано в нижній частині екрану.

Нові документи — це документи, що вперше надійшли до бази і не змінювалися іншими документами. Змінені документи — це документи, у які вносилися зміни іншими документами.

^ Пошук за офіційним опублікуванням

Дерево “Офіційне опублікування” представляє собою перелік офіційних друкованих видань. Нормативно-правові акти, опубліковані в інших виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного примінення. В перелік включені видання, які є офіційними на території колишнього Радянського Союзу та Українскої РСР (Свод Законов СССР, Ведомости Верховного Совета СССР и УССР, Сборники постановлений правительства СССР и УССР, газета “Радянська Україна”). До 01.01.1997 р. офіційним вважається видання “Зібрання постанов Уряду України”. Указом Президента України від 10.06.1997 г. № 503/97, з метою впорядкування офіційного публікування нормативно-правових актів, визначені друковані видання, сроки опублікування нормативно-правових актів та вступлення їх в силу. Такими офійційними друкованими виданнями вважаються “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України”, газета “Урядовий кур”єр”.

Нормативно-правові акти, які публікуються в офіційних виданнях, включені до Єдиного державного реєстру нормативних актів України. Дерево “Офіційне опублікування” має чотири рівні, на першому з яких відображен перелік офіційних видань, на другому - рік випуску, на третьому - місяць або номер випуску, на четвертому - дата і номер видання або номер статті (сторінки).

Відомості про офіційне опублікування документа Ви зможете побачити в Інформації про документ. В цьому режимі контекстне меню має такі команди:

“^ Перелік документів (документ)” — показує список документів обраного підрівня і/або тих підрівнів пошукової структури, що виділені позначками;

“Відмітити” — виділяє позначкою обраний рівень пошукової структури (позначає виділений рівень галочкою);

“^ Зняти всі відмітки” — знімає всі позначки з усіх виділених рівнів пошукової структури.

“Інвертувати помітки” — переключає відмітки: там, де вони були встановлені, знімає їх; а для не відмічених до цього позицій пошукової структури, навпаки, встановлює відмітки;

“^ Двовіконний режим” — включає двохвіконний режим на Робочому Столі системи.

Переглянути список документів будь-якого рівня або підрівня пошукової структури можна, підвівши курсор до відповідного рядка пошукової структури і двічі натиснувши на ліву кнопку миші. Для швидкого орієнтування та пересування по пошуковій структурі передбачена спеціальна пошукова функція, яка викликається за допомогою кнопки .Додатковою зручністю у данному режимі є двовіконний режим (кнопка ), який дозволяє бачити одчасно пошукову структуру (у верхній частині екрану) та переліки документів або самі документи, обраного рівня пошукової структури — (у нижній частині екрану). Зверніть увагу на Додаткову Панель Інструментів, яка змінюється в залежності від встановлення курсору миші на верхній або нижній частині екрану Робочого Столу системи. Якщо курсор встановлений у верхній частині екрану, то на Додатковій Панелі Інструментів — кнопки, працюючі в режимі роботи з новими надходженнями. Якщо курсор встановлений у нижній частині екрану, то Додаткова Панель Інструментів відповідає режиму роботи із списком або режиму роботи з документом в залежності від того, що викликано в нижній частині екрану.

^ Пошук за опублікуванням в періодиці

Дерево “Опублікування в періодиці” відображає опублікування документів більше ніж в 60 періодичних виданнях України (журналах, газетах, збірниках і т. д.). Спеціалісти ІАЦ “ЛІГА” відслідковують опублікування в періодичній пресі тих документів, які не публікуються в офиційних виданнях (перелік офіційних видань затверджений Указом Президента Україні від 10.06.97 N 503/97), не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру нормативних актів України, а також не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України. Це відомчі накази, розпорядження, постанови, листи.

На першому рівні дерева “Опублікування в періодиці” знаходиться перелік видань, на другому - роки випусків, на третьому - місяці випусків, на четвертому - номери видань. В дереві представлені тільки ті номери видань, в яких були опубліковані документі, які вказувались віще.

Відомості про опублікування документа в періодичній пресі Ви зможете побачити в Інформації про документ. В цьому режимі Контекстне Меню має такі команди:

“^ Перелік документів (документ)” — показує список документів обраного підрівня і/або тих підрівнів пошукової структури, що виділені позначками;

“Відмітити” — виділяє позначкою обраний рівень пошукової структури (позначає виділений рівень галочкою);

“^ Зняти всі відмітки” — знімає всі позначки з усіх виділених рівнів пошукової структури.

“Інвертувати помітки” — переключає відмітки: там, де вони були встановлені, знімає їх; а для не відмічених до цього позицій пошукової структури, навпаки, встановлює відмітки;

“^ Двовіконний режим” — включає двохвіконний режим на Робочому Столі системи.

Переглянути список документів будь-якого рівня або підрівня пошукової структури можна, підвівши курсор до відповідного рядка пошукової структури і двічі натиснувши на ліву кнопку миші. Для швидкого орієнтування та пересування по Дереву “Опублікування в періодиці передбачена спеціальна пошукова функція, яка викликається за допомогою кнопки . Додатковою зручністю у данному режимі є двовіконний режим (кнопка ), який дозволяє бачити одчасно пошукову структуру (у верхній частині екрану) та переліки документів або самі документи, обраного рівня пошукової структури — (у нижній частині екрану). Зверніть увагу на Додаткову Панель Інструментів, яка змінюється в залежності від встановлення курсору миші на верхній або нижній частині екрану Робочого Столу системи. Якщо курсор встановлений у верхній частині екрану, то на Додатковій Панелі Інструментів — кнопки, працюючі в режимі роботи з Дерево “Опублікування в періодиці. Якщо курсор встановлений у нижній частині екрану, то Додаткова Панель Інструментів відповідає режиму роботи із списком або режиму роботи з документом в залежності від того, що викликано в нижній частині екрану.


^ Лабораторно – практична робота

Назва роботи: Пошук документів за реквізитами та за контекстом.

Методика виконання

1. Завантажити комп’ютерну правову систему ^ ЛІГА: ЗАКОН, активізувавши відповідну піктограму на робочому столі користувача.

2. Здійснити пошук документів за реквізитами:

 1. перелік всіх законів, прийнятих та виданих Верховною Радою України;

 2. перелік всіх постанов КМ, прийнятих з 1 січня 2001 року по 1 березня 2001 року;

 3. перелік всіх декларацій, виданих у Франції з 1980 по 2000 рік.

 1. Знайти “Земельний кодекс України” та відкрити його зміст.

 2. Серед переліку наказів знайти документ Наказ / Положення від 2000.04.04 №27 “Про положення про порядок формування і ведення списку посередників”.

 3. За допомогою контекстного меню переглянути інформацію про документ , та знайти список документів на які посилається даний документ.

 4. Вивести перелік всіх чинних законів.

 5. Переглянути перелік тих декретів КМ, дія яких призупинена.

 6. Знайти документ, який зареєстровано в Міністерстві юстиції під номером №666/3959 1 жовтня 1999 року. Відкрити його зміст.

 7. Знайти документ, який занесено в Єдиний Державний реєстр під номером №3339/1997 з датою рішення 1997.08.27

 8. Здійснити пошук документів за ключовим словом “екзамен” ,та знайти пояснення терміна “семестровий екзамен”. Для цього потрібно:

Отже , режим “Пошук за реквізитами” допоможе відшукати необхідні вам документи на основі початкової інформації про документ (дата прийому , вид , видавник ,слово з назви і т.д. )

9.Знайти спільні документи Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Для цього потрібно:

10.Здійснити пошук всіх документів Національного банку, крім листів.

Для цього потрібно:

 1. Знайти документ, про який ви точно не знаєте чи він являється “Положенням” чи “Інструкцією”.

Для цього потрібно:

Отже , в системі ЛІГА:ЗАКОН використовуються логічні кнопки:

12.Перейти в режим “Пошук за контекстом” та переглянути робоче вікно цього режиму.

Якщо потрібно шукати словосполучення по “і” ,то потрібно заповняти слова по горизонталі, а якщо по “або” ,то – по вертикалі.

13.Знайти документи ,які містять словосполучення “електронні контрольно-касові апарати у пунктах обміну валют”.

Для цього потрібно:

Відкрити Лист від 1996.03.29 “Щодо здійснення валютно – обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти ,в яких використовуються несертифіковані комп’ютерні системи” Звернути увагу ,що в тексті документа виділено слова ,які використовувалися для контекстного пошуку.


^ 6.3.Нормативна база.

Пошук за тематичними напрямками

Усі документи в системі проаналізовані і віднесені до одного або декількох напрямків. Усього існує 36 напрямків верхнього рівня. Кожен з цих напрямків, у свою чергу, розгалужується на декілька більш вузьких напрямків. Таким чином, Ви маєте у своєму розпорядженні аналітичні добірки багаторівневого рубрикатора тематичних напрямків. Щоб перейти в режим Тематичних Напрямків, досить натиснути на рядок з однойменною назвою у Переліку Режимів Роботи в лівій частині екрана. Переглянути список документів будь-якого рівня рубрикатора можна за допомогою подвійного натискання лівою кнопкою миші на рядку рівня рубрикатора. В цьому режимі також можна об’єднати документи різних рівнів рубрикатора в один список для перегляду. Для цього треба виділити позначками декілька рівнів рубрикатора за допомогою команди Контекстного Меню цього режиму. А потім у Контекстному меню вибрати команду “Перегляд”. В цьому режимі Контекстне Меню має такі команди:

“^ Перелік документів (документ)” — показує список документів обраної позиції рубрикатора і/або тих позицій рубрикатора, що виділені позначками;

“Відмітити” — виділяє позначкою у вигляді галочки обрану позицію рубрикатора;

“^ Зняти всі відмітки” — знімає всі позначки з усіх виділених позицій рубрикатора.

“Інвертувати помітки” — переключає відмітки: там, де вони були встановлені, знімає їх; а для не відмічених до цього рядків рубрикатора, навпаки, встановлює відмітки;

“^ Двовіконний режим” — включає двохвіконний режим на Робочому Столі системи.

Додатковою зручністю у данному режимі є двовіконний режим (кнопка ), який дозволяє бачити одчасно структуру багаторівневого рубрикатора тематичних напрямків (у верхній частині екрану) та добірки — переліки документів або самі документи, обраної рубріки — (у нижній частині екрану). Зверніть увагу на Додаткову Панель Інструментів, яка змінюється в залежності від встановлення курсору миші на верхній або нижній частині екрану Робочого Столу системи. Якщо курсор встановлений у верхній частині екрану, то на Додатковій Панелі Інструментів — кнопки, працюючі в режимі роботи з Тематичними напрямками. Якщо курсор встановлений у нижній частині екрану, то Додаткова Панель Інструментів відповідає режиму роботи із списком або режиму роботи з документом в залежності від того, що викликано в нижній частині екрану.

Для швидкого орієнтування та пересування по рубрикатору тематичних напрямків передбачена спеціальна пошукова функція, яка викликається за допомогою кнопки

Нижче наведений верхній рівень рубрикатора тематичних напрямків:

1. Державний та суспільний устрій.
2. Цивільне, цивільне процесуальне законодавство.
3. Бюджет. Фінанси.
4. Банківська справа. Кредитування.
5. Підприємництво. Ліцензування. Сертифікація.
6. Оподаткування.
7. Цінні папери. Фондовий ринок.
8. Антимонопольне законодавство.
9. Приватизація.
10. Митна діяльність.
11. Зовнішньоекономічна діяльність.
12. Страхова діяльність.
13. Підприємства. Промисловість. Паливно-енергетичний комплекс.
14. Транспорт. Зв’язок.
15. Сільське господарство. Агропромисловий комплекс.
16. Бухгалтерський облік. Статистична звітність.
17. Земельне законодавство.
18. Охорона навколишнього природного середовища. Природні ресурси.
19. Торгівля. Побутове обслуговування.
20. Трудове законодавство.
21. Соціальний захист населення. Пенсійне забезпечення.
22. Законодавство з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
23. Охорона здоров’я. Ветеринарна медицина.
24. Освіта. Наука. Культура. Спорт.
25. Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство.
26. Охорона громадського порядку. Національна безпека.
27. Оборона. Збройні сили.
28. Законодавство про адміністративні правопорушення.
29. Кримінальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове законодавство.
30. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Органи юстиції.
31. Арбітражний процес.
32. Законодавство про шлюб та сім’ю. Органи ЗАГСу.
33. Міжнародні відносини. СНД.
34. Гідрометеорологія. Геодезія. Картографія.
35. Будівництво. Капітальний ремонт.
36. Різне.


4068582561640742.html
4068678540714628.html
4068844887620974.html
4069011744129755.html
4069104624983570.html